TRAVELS / HONG KONG WINE AND SPIRITS FAIR - November 2014
Best Italian Wines Award Hong Kong - Vinitaly Lounge
Best Italian Wines Award Hong Kong - Vinitaly Lounge
Best Italian Wines Award Hong Kong - Vinitaly Lounge
Best Italian Wines Award Hong Kong - Vinitaly Lounge
Best Italian Wines Award Hong Kong - Vinitaly Lounge
Best Italian Wines Award Hong Kong - Vinitaly Lounge
Best Italian Wines Award Hong Kong - Vinitaly Lounge
Best Italian Wines Award Hong Kong - Vinitaly Lounge
Best Italian Wines Award Hong Kong - Vinitaly Lounge
Best Italian Wines Award Hong Kong - Vinitaly Lounge

Best Italian Wines Award Hong Kong - Vinitaly Lounge
Best Italian Wines Award Hong Kong - Vinitaly Lounge
Prowine Ltd. Hong Kong Wine and Spirits Fair
Prowine Ltd. Hong Kong Wine and Spirits Fair
Prowine Ltd. Hong Kong Wine and Spirits Fair
Prowine Ltd. Hong Kong Wine and Spirits Fair